keskiviikko 29. toukokuuta 2013

14.

Moikka taas!
MM- kilpailuissa tullaan näkemään mitä huimimpia voltteja. Niistä onkin saatu jo pientä esimakua Cup-kisoissa. Haastattelin muutamia ihmisiä saadakseni käsityksen siitä, miten tengi ja voltit liittyvät taidoon ja muihin kamppailulajeihin sekä mitä ajatuksia volttien tekeminen herättää. Haastateltavina toimivat Taidoka Jussi Loponen sekä Suomen Urheiluopiston opiskelijat Jenny Lausti ja Elmeri Hermas, joille Taido on vielä melko tuntematon laji.
Tässäpä muutamia ajatuksia:
Voltteja harjoittelevat pitävät unshinia ja tengiä mielenkiintoisena ja haastavana lisänä harjoitteluun. Voltteja voi olla pelottava tehdä, mutta ne ovat näyttäviä ja niillä voi saada tekemiseen lisää loistokkuutta. Ne ketkä eivät tee voltteja tai pelkäävät niitä pitävät omia fyysisiä kykyjä riittämättöminä. Volttien tekeminen voi tuntua myös omituiselta, koska niitä ei esiinny arkielämässä. Myös loukkaantumisen pelko voi olla kynnyksenä.
Voltit liittyvät kamppailulajeihin näyttävyydellään, hyvällä ja hohdokkaalla suorituksella voi saada katsojalle aikaan suuren tunne-elämyksen. Voltit voi yhdistää väistöliikkeisiin ja iskuihin. Unshin kehittää koordinaatiokykyä ja motorisia taitoja sekä lisää liikkeiden räjähtävyyttä. Nämä taidot ovat hyödynnettävissä kaikkeen harjoitteluun. Myös esim. voltissa kerälle vetämistä ja suoraksi ojentamista voi verrata senjo-gerin tekemiseen.  
Voltit ovat ehdottomasti tärkeä osa taidoa. Korkea unshin ovat taidoon rakenteellisesti luotuja, joten ne ovat olennainen osa taidoa. Voltit antavat taidokalle työkaluja liikkua monipuolisesti. Voltit ovat hyvä lisä, sillä ne tuovat lajiin lisää vaikeustasoa sekä näyttävyyttä ja sillä tavoin ne saattavat erottaa paremmat vähän huonommista.
Volttien tekemiseen tarvitaan fyysisesti "riittävästi" ponnistusvoimaa, sekä on osattava oikeanlainen suoritustekniikka. Henkisesti vaaditaan kanttia, uskallusta lähteä yrittämään uutta ja/tai haastavaa liikettä. Henkinen puoli on näistä kahdesta ylivoimaisesti isompi kynnys ylitettäväksi, sillä henkinen "lukko" riittää estämään tekniikan oikeaoppisen suorittamisen fyysisesti. Volttien tekeminen vaatii paljon itseluottamusta.
Tengiä tarvitaan hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Taidon kolmiulotteisuus. Tengin avulla taidoka voi liikkua ja hyökätä yllättävistä suunnista luovalla tavalla.Hello again!
In the World Championships there will be most amazing somersaults and backflips. We have seen some samples on those already during the Cup competitions in Finland. I interviewed some people to find out, how tengi and somersaults are related to taido and other martial arts, and what people think about performing these acrobatics. The interviewees were taidoka Jussi Loponen and students Jenny Lausti and Elmeri Hermas from the Sport Institute of Finland, the latter ones being not yet quite familiar with taido.
Here some thoughts:
The people who practice somersaults and tengi think that it is an interesting and challenging part of the training. These things might be frightening to perform, but are also showy and fascinating. Those who don’t perform the high acrobatics or are afraid of performing them, consider their physical abilities of being too restricted. Performing somersaults might also seem strange, because they are not present in everyday life. Fear of possible injuries might also be an obstacle.
High acrobatics are related to martial arts with being showy; with good and even glamorous performance they might cause emotional experiences in the spectator. High acrobatics can be combined with dodging and punches. Unshin helps to develop coordinating and motoric abilities, and enhances swiftness of the motion. These skills can be utilized in all practicing. For example, in somersault the crouching and straightening movements can be compared to making a senjo geri.
Somersaults are definitely an important part of taido. High acrobatics or unshin are structured in the core of taido and thus an important part of it. Somersaults give taidokas tools for diverse motion. They enable more degrees of difficulty and might help the better taidokas to stand out from the others.
For performing somersaults the taidoka needs ”enough” exertion strength and the right technique. Mentally it takes guts and courage to try new and challenging motions. The mental part is by far the bigger obstacle, because a mental “lock” might hinder from learning the right performance technique. Performing high acrobatics requires a lot of self-confidence.
Tengi in needed for utilising effectively the three-dimensional movements of taido. With tengi taidoka can move and attack from unexpected directions creatively.
-Mimmi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti